28 Σεπτεμβρίου 2015, ΑΘΗΝΑ
Παρουσίαση προγράμματος ΥΔΡΙΑ, της πρώτης μελέτης για την υγεία και τη διατροφή του πληθυσμού στην Ελλάδα

Διατροφικές οδηγίες για ενήλικες στην Ελλάδα

Προτάσεις για τη διατροφή σας

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Παρουσίαση Δρ. Ε. Βαλάνου του προγράμματος ΥΔΡΙΑ στο 5ο συνέδριο του Ελληνικού Φόρουμ για την Επιστήμη και Τεχνολογία των Λιπιδίων.Τοποθεσία:
Αθήνα, Ελλάδα

Ημερομηνία:
29 Μαρτίου, 2013

Περιγραφή:
Στις 29 Μαρτίου 2013, στις εγκαταστάσεις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου πραγματοποιήθηκε το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Greek Lipid Forum, που είχε ως στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των λιπιδίων. Το ΕΙΥ συμμετείχε στο συνέδριο αυτό με ομιλία της Ε. Βαλάνου, με τίτλο: ''Μεθοδολογία Διεξαγωγής της Εθνικής Έρευνας για την Υγεία και τη Διατροφή (Πρόγραμμα-ΥΔΡΙΑ)''. Το πρόγραμμα 'ΥΔΡΙΑ' είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο καθώς και από άλλους εθνικούς πόρους. Σκοπός της ομιλίας ήταν, η παρουσίαση της πρώτης εθνικής έρευνας για την υγεία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πληθυσμού στην Ελλάδα. Η μελέτη ΥΔΡΙΑ έχει ως στόχο τη συλλογή εναρμονισμένων και συγκρίσιμων με αυτά των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών στοιχείων, για την υγεία, τις διατροφικές επιλογές και τις επιλογές διαβίωσης του πληθυσμού στη Ελλάδα.

επιστροφή
 


© 2013 ALL RIGHTS RESERVED

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 28/06/2013
Αυτός ο ιστότοπος έχει παραχθεί για τις ανάγκες του «ΥΔΡΙΑ: πρόγραμμα και στοχευόμενη δράση για την υγεία και τη διατροφή του Ελληνικού πληθυσμού: ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας και αποτύπωση» και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του Υπουργείου ή της Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών.