28 Σεπτεμβρίου 2015, ΑΘΗΝΑ
Παρουσίαση προγράμματος ΥΔΡΙΑ, της πρώτης μελέτης για την υγεία και τη διατροφή του πληθυσμού στην Ελλάδα

Διατροφικές οδηγίες για ενήλικες στην Ελλάδα

Προτάσεις για τη διατροφή σας

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ


Στο πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ συμμετέχει αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού στην Ελλάδα. Συνολικά, στο πρόγραμμα συμμετέχουν περισσότερα από 4.000 άτομα, άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών, από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Η επιλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε βάσει των αποτελεσμάτων της απογραφής πληθυσμού του 2011.

Όλα τα δεδομένα προστατεύονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και της έγκρισης που έχει λάβει το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ., www.dpa.gr) για την ίδρυση και λειτουργία αρχείου με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το Ν.2472 /1997. Tα στοιχεία και τα δεδομένα των συμμετεχόντων κωδικοποιούνται ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος παραβίασης του απορρήτου. Δεν μπορεί επομένως να εντοπιστεί η ταυτότητα και οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο των ατόμων που συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε όλους τους νομούς των 13 περιφερειών της χώρας. Οι χώροι εξέτασης περιλαμβάνουν Κέντρα Υγείας, χώρους παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης (π.χ. περιφερειακά ιατρεία) και τοπικές δομές (π.χ. δημοτικά ιατρεία, δημοτικοί χώροι, Κ.Α.Π.Η.).

Η συλλογή των δεδομένων περιλαμβάνει:

  1. Συμπλήρωση, με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης, ερωτηματολογίου για τη συλλογή πληροφοριών υγείας και τρόπου ζωής (ιατρικό ιστορικό και στοιχεία διαβίωσης όπως η σωματική δραστηριότητα και οι καπνισματικές συνήθειες).

  2. Συμπλήρωση, με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης, ερωτηματολογίων για την καταγραφή των διατροφικών επιλογών των ατόμων.

  3. Μετρήσεις σφυγμού και αρτηριακής πίεσης.

  4. Μετρήσεις αναστήματος, σωματικού βάρους, περιμέτρου μέσης και περιμέτρου ισχίων.

  5. Λήψη δείγματος αίματος για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων (σάκχαρο, ουρικό οξύ, ολική και HDL χοληστερόλη, κρεατινίνη, ασβέστιο, ολικά λευκώματα, τρανσαμινάσες).

 

© 2013 ALL RIGHTS RESERVED

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 28/06/2013
Αυτός ο ιστότοπος έχει παραχθεί για τις ανάγκες του «ΥΔΡΙΑ: πρόγραμμα και στοχευόμενη δράση για την υγεία και τη διατροφή του Ελληνικού πληθυσμού: ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας και αποτύπωση» και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του Υπουργείου ή της Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών.