28 Σεπτεμβρίου 2015, ΑΘΗΝΑ
Παρουσίαση προγράμματος ΥΔΡΙΑ, της πρώτης μελέτης για την υγεία και τη διατροφή του πληθυσμού στην Ελλάδα

Διατροφικές οδηγίες για ενήλικες στην Ελλάδα

Προτάσεις για τη διατροφή σας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Το πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ πραγματοποιείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας (ΕΙΥ) σε συνεργασία με το Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, www.keelpno.gr) του Υπουργείου Υγείας. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ θα αξιοποιήσει συμπεράσματα της μελέτης, ενημερώνοντας τον Υγειονομικό Χάρτη του Υπουργείου Υγείας και συμβάλλοντας στη χάραξη και εφαρμογή στοχευμένων και αποτελεσματικών πολιτικών υγείας.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Τριάντα τρία συνεργαζόμενα Κέντρα Υγείας, που βρίσκονται στις 13 περιφέρειες της χώρας, αποτελούν σημείο αναφοράς για το πρόγραμμα. Πενήντα πέντε λειτουργοί υγείας που απασχολούνται σε αυτά συμβάλλουν ενεργά στη διεξαγωγή του προγράμματος συμμετέχοντας στη συλλογή δεδομένων. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες υγείας έχουν ενημερωθεί διεξοδικά για το πρόγραμμα και τις μεθόδους του και έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα στις διαδικασίες συλλογής δεδομένων μέσω ειδικού βιωματικού σεμιναρίου.
(δείτε τα ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ εδώ)

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ


Το πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ διεξάγεται και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται σε Κέντρα Υγείας, άλλους χώρους παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης (π.χ. περιφερειακά ιατρεία) και τοπικές δομές (π.χ. δημοτικά ιατρεία, δημοτικοί χώροι, ΚΑΠΗ) ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των συμμετεχόντων.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ


Στο πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ συμβάλλει επίσης το Συνεργαζόμενο Κέντρο Τροφίμων και Διατροφικής Πολιτικής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (www.nut.uoa.gr)

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ «ΚΑΤ»

Το Βιοχημικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» (διαπιστευμένο σύμφωνα με ISO 15189) συνεργάζεται με το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας, στο πλαίσιο του προγράμματος ΥΔΡΙΑ, στη διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων, στα δείγματα αίματος, τα οποία συλλέγονται από αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων, από όλη τη χώρα.
© 2013 ALL RIGHTS RESERVED

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 28/06/2013
Αυτός ο ιστότοπος έχει παραχθεί για τις ανάγκες του «ΥΔΡΙΑ: πρόγραμμα και στοχευόμενη δράση για την υγεία και τη διατροφή του Ελληνικού πληθυσμού: ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας και αποτύπωση» και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του Υπουργείου ή της Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών.