ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ

Οι πίνακες βασίζονται στο βιβλίο «Πίνακες Σύνθεσης Τροφίμων και Ελληνικών φαγητών», 3η έκδοση (Α. Τριχοπούλου, 2004). Το βιβλίο χωρίζεται σε 3 ενότητες. Η ενότητα 1 που αφορά πίνακες σύνθεσης διαφόρων τροφίμων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, όπως αυτοί προέκυψαν από τους επίσημους Βρετανικούς πίνακες σύνθεσης τροφίμων McCance and Widdowson’s “The Composition of Foods” 5η έκδοσηδεν παρουσιάζεται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο, αλλά η διατροφική σύνθεση των τροφίμων αυτών είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο του Food Standards Agency, UK:
http://www.food.gov.uk/science/dietarysurveys/dietsurveys/

Οι ενότητες 2 και 3 παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.

 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

 
Home Page