ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Οι συνταγές που περιλαμβάνονται αφορούν φαγητά και γλυκά που παρασκευάζονται και καταναλώνονται στην Ελλάδα. Η διατροφική τους σύνθεση υπολογίστηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού διατροφικού προγράμματος.

Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε είναι η εξής: τα υλικά των συνταγών καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν το καθένα ξεχωριστά και, μετά τη διαδικασία παρασκευής, ζυγίστηκε όλο το μαγειρεμένο φαγητό, προκειμένου να υπολογιστεί η απώλεια ή η απόκτηση βάρους κατά το μαγείρεμα. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά αναλύθηκαν με βάση το διατροφικό πρόγραμμα UNIDAP και υπολογίστηκε η διατροφική τους σύνθεση ανά 100 γραμμάρια.

Η ποσότητα του νερού στη συνταγή είναι ενδεικτική, δεδομένου ό,τι χρησιμοποιείται ως μέσο για την παρασκευή του φαγητού και στο τέλος μπορεί να εξατμίζεται ή να απορροφάται.

Το βάρος των υλικών, στερεών και υγρών, είναι εκφρασμένο σε γραμμάρια, λόγω των αναγκών του υπολογιστικού προγράμματος. Ένα αυγό έχει υπολογιστεί ότι ζυγίζει 50 γραμμάρια. Το προστιθέμενο λιπίδιο που έχει χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή των φαγητών και αρκετών γλυκισμάτων είναι το ελαιόλαδο. Η ποσότητα του ελαιολάδου που αναφέρεται στις συνταγές τηγανιτών φαγητών είναι το ελαιόλαδο το οποίο απορροφήθηκε κατά το τηγάνισμα.

Οι συνταγές εμφανίζονται με το πέρασμα του κέρσορα στο όνομα του κάθε τροφίμου.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

 
Home Page