ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    
     
  METROFOOD-GR
Ο Ελληνικός Κόμβος του METROFOOD-RI

  HBM4EU
Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της παρακολούθησης των συγκεντρώσεων βιολογικών δεικτών σε Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς

  EUROCAROTEN
Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την προώθηση της έρευνας στα καροτενοειδή και των εφαρμογών της σε σχέση με τα αγροτικά προϊόντα και την υγεία

  HYDRIA-Children
Εθνική Μελέτη Υγείας και Διατροφής των παιδιών στην Ελλάδα. ΜΕΛΕΤΗ: ΥΔΡΙΑ-παιδιά

  EPIC
Διαχρονική παρακολούθηση του πληθυσμού της έρευνας ΕΠΙΚ-ΕΛΛΑΣ

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    
     
  CREDITS4HEALTH
Ανθρωποκεντρική προσέγγιση βασιζόμενη σε πίστωση αναγνωριστικών μονάδων (credits) για την υιοθέτηση υγιεινών επιλογών διαβίωσης και ισορροπημένης Μεσογειακής διατροφής στο πλαίσιο κοινωνικής συμμετοχής και καινοτομίας για την προαγωγή της υγείας
 

 
ΥΔΡΙΑ
Πρόγραμμα και στοχευμένη δράση για την υγεία και διατροφή του Ελληνικού πληθυσμού
  EPIC CVD
Εξατομικευμένη αξιολόγηση του κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων
  CHANCES
Consortium on Health and Ageing: Network of Cohorts in Europe and the United States
  EFSA - DIETARY MONITORING TOOLS
Αξιολόγηση μεθόδων συλλογής δεδομένων για την εκτίμηση διατροφικού κινδύνου

  EPIC-HEART
Διερευνώντας τον κίνδυνο της στεφανιαίας νόσου
 
EUROFIR-NEXUS
Η πλατφόρμα τροφίμων EuroFIR: Απαρτίωση και αξιοποίηση με στόχο τη μακροπρόθεσμη συντήρηση της
  ESCAPE
Επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των ανθρώπων της Ευρώπης
  BaSeFood
Βιώσιμη αξιοποίηση των βιοενεργών συστατικών των παραδοσιακών τροφίμων της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας
  EFSA FCD
Updated food composition database for nutrient intake

  ANEMOS
Expansion & update of existing nutrition monitoring systems
 
IDAMES
Καινοτομία στις μεθόδους αξιολόγησης σε επιδημιολογικές μελέτες και την Δημόσια Υγεία
 
PANACEA
Φυσική δραστηριότητα, διατροφή, αλκοόλ, διακοπή καπνίσματος, γεύματα εκτός σπιτιου και παχυσαρκία
  ENHR II
Έκθεση για την κατάσταση διατροφής και υγείας στην Ευρώπη
  INTERACT
Έρευνα για την αλληλεπίδραση γονιδίων και τρόπου ζωής στην εμφάνιση του διαβήτη
  SMES
Investigation of traditional Greek foods and registration of Small and Medium sized Enterprises
(SMEs) producing traditional products
  EHES
The European Health Examination Survey
  CHANCES
 

Consortium on Health and Ageing: Network of Cohorts in Europe and the United States
 
 
 

  EPIC
 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας Ιατρικής και Κοινωνίας
 
 
 

  HYDRIA
 

Program and targeted action on the diet and health of the Greek population
 
 
 

  ANEMOS
 

Expansion & update of existing nutrition
monitoring systems
 
 
 

  FOOD COMPOSITION TABLES
 

Πίνακες Συνθέσεως Τροφίμων
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ .|. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ .|. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ .......Copyright 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ...........