Το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας συνεργάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών του με επαγγελματίες από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων: ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, επιδημιολόγους, διαιτολόγους, στατιστικούς, βιοστατιστικούς, επισκέπτες υγείας, διοικητικούς λογιστές, νομικούς, επιστήμονες στον τομέα της πληροφορικής, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Διεθνές επίπεδο.

  CHANCES
 

Consortium on Health and Ageing: Network of Cohorts in Europe and the United States
 
 
 

  EPIC
 


Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας Ιατρικής και Κοινωνίας
 
 
 

  HYDRIA
 

Program and targeted action on the diet and health of the Greek population
 
 
 

  ANEMOS
 

Expansion & update of existing nutrition
monitoring systems
 
 
 

  FOOD COMPOSITION TABLES
 

Πίνακες Συνθέσεως Τροφίμων
 
 
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ .|. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ .|. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ> .......Copyright 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ...........